EAT LUNDALAND

Samverkan för lokala mat- och dryckesproducenter

Detta är projektet Eat Lundaland

Med havet i väster breder Lundaland ut sig över fem kommungränser. Med den bördigaste jorden i Skåne betraktas området som Skånes kornbod. Projektet Eat Lundaland strävar efter att stärka, utveckla och lyfta lokal gastronomi och regional matkultur inom Lundaland.

Eat Lundaland är även en del av LocalEat ett internationellt samverkansprojektet mellan sex leaderområden från fyra europeiska länder som pågår mellan 2019 och 2023. Ett internationellt samarbete som för oss närmre andra länder med liknande ambitioner. Det ger Eat Lundaland en unik möjlighet att utbyta ideér och erfarenheter i vår strävan mot ett mer hållbart lokalt matsystem.

 

"Att gynna tillgång och efterfrågan
av lokala produkter."

Håll dig uppdaterad!

FLER KONTAKTER

Delta i workshops och seminarium med möjlighet att utbyta erfarenheter och få ny kunskap.

Skapa ett brett kontaktnät inom mat och dryck, i Skåne, Sverige men även internationellt.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Checklista: Från idé till produkt

Läs mer

RÅD OCH STÖD

Få mer information om vilka projektmedel som finns genom Leader Lundaland.Kreativa idéer Mat & Dryck.
Läs mer.

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om Eat Lundaland. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vill du ha nyhetsbrevet, klicka här.

Bekanta dig med våra producenter

Edith är utbildad matkulturvetare specialiserad inom socialantropologi av mat, holistisk gastronomi och matkulturstrategi. Edith brinner för den komplexa relationen mellan maten, människorna och vår omgivning. Linda har jobbat med allt som har med mat att göra i snart tjugofem år. Hon är en erfaren kock, etnolog och matskribent specialiserad på mat och kommunikation. Att få möjligheten att arbeta med ett projekt som sträcker sig över fem kommungränser och som är en del av ett internationellt samarbete är en spännande utmaning för denna projektledarduo. 

 

“Vår förhoppning är att vi inom Eat-Lundaland tillsammans med alla härliga mat- och dryckesproducenter kan synliggöra matens betydelse, höja dess värde och öka tillgången på bra hållbar lokal mat till fler. Därmed skapar vi tillsammans en spännande gastronomisk region i framkant!”

 

– Edith & Linda

EDITH SALMINEN

Projektledare

edith.salminen@lundaland.se

Tel: 072-838 15 63

 

LINDA DAHL

Projektledare

linda.dahl@lundaland.se

Tel: 070-734 41 36

Följ Eat lundaland i sociala medier